Teamcoaching

"Teamcoaching gaat over jou èn over het team".

TeamcoachingIn alle soorten van organisaties, van bedrijfsleven tot non profit, waar je iets wilt bereiken is samenwerken essentieel, op alle niveaus, zeker als je in een nauw teamverband werkt. Bijvoorbeeld managementteams, bestuurders, directies of teams van professionals. Er zijn teams die komen tot een hecht samenwerkingsverband en genereren succesvolle prestaties en behalen de afgesproken doelstellingen en ambitie.

Echter het gaat ook weleens minder goed, teamcoaching kan dan een passende interverentie zijn of een mix van individuele- en teamcoaching om zo de gewenste gedragverandering te genereren. Het helpt om overtuigingen en emoties boven water te krijgen om zo de samenwerking weer vlot te trekken.

wjpa coaching & training kijkt in voorbereiding en tijdens de teamcoaching naar verschillende aspecten om de prestaties, de onderlinge verhoudingen en de samenwerking van het team te analyseren. Afhankelijk van de situatie en de opdracht, stellen wij vragen zoals hieronder beschreven.

 • Hoe lang is het team al samen, wat is de mate van interactie, wat gaat er goed, wat kan beter
 • Hoe gaat het met de individuen in het team, wordt er met plezier gewerkt
 • Is er een gedeelde visie, zijn de te behalen doelstellingen duidelijk, wat is er tot nu al bereikt
 • Hoe is het team samengesteld, welke criteria zijn daarvoor gebruikt en zijn deze nog actueel
 • Bestaat er helderheid over taken, verantwoordelijkheden, afspraken en de onderlinge verhoudingen
 • Wat zijn de individuele kwaliteiten, van het team als geheel
 • Hoe kijkt men naar elkaar, is er vertrouwen en waardering

Werkwijze teamcoaching

 • Alle teamleden, ook de teamleider, hebben een intake gesprek, waarin de persoonlijke uitdagingen en de uitdagingen in èn van het team aanbod komen. Bovenstaande criteria staan centraal. 
 • wjpa coaching & training zal verschillende teambijeenkomsten bijwonen om de teamleden en de teamleider te zien acteren, waarin wij de sfeer, de groepsdynamiek en communicatie observeren.
 • Na analyse, wordt er een teamcoachingsvraag gedefinieerd, die door het team onderkend en geaccepteerd wordt. In de teamcoachingsvraag staat de gewenste situatie beschreven en hoe we daar samen naar toe werken en blijven.
 • Dit wordt vast gelegd in een plan van aanpak, waarin individuele sessies, teamsessies, teambuilding sessies, het werken in kleinere groepen, rollenspellen en de rode button staan beschreven en gepland.

wjpa teamcoaching is een op maat gemaakt programma dat op locatie wordt gedraaid.